En. Muhaimi Bin Suhaili (Ketua Kumpulan)

Pensyarah Kanan
BIDANG KEKUATAN
Pedagogi, Motivasi, Sintaksis Bahasa Melayu, Komunikasi, Kesusasteraan Melayu dan Penulisan

Dr. Radna Wismawati Muhibah Bt. Yahya Sawek (Pen. Ketua Kumpulan)

Pensyarah Cemerlang
BIDANG KEKUATAN
Linguistik Bahasa Melayu, Sosio Budaya Melayu, Kesusasteraan Melayu, Psikolinguistik Sosiolinguistik, Komunikasi BM

Pn. Hjh. Rokaiyah Binti Jaya

Pensyarah Kanan
BIDANG KEKUATAN
Persuratan Melayu, Pedagogi, Linguistik Bahasa Melayu (Fonologi, Morfologi, Sintaksis & Semantik), Antropologi & Sosiologi

Dr Sara Binti Beden

Ketua Jabatan Pengajian Melayu IPGKTAR
BIDANG KEKUATAN
Bahasa Melayu (Pragmatik)

En. Nordin Bin Seruji

Ketua Pusat Sumber IPGKTAR
BIDANG KEKUATAN
English Language & Literature Studies, TESL, Curriculum & Pedagogy, Language Arts & Contemporary Literature

Cik Cynthia Chan Sing Mei

Pegawai Teknologi Maklumat
BIDANG KEKUATAN
Information & Computer Technology (ICT)

Cik Normah Zen

Pembantu Tadbir (P/O) 
BIDANG KEKUATAN
Pengurusan perkhidmatan & dokumentasi